Skateboardpolitisk præludium

En dansk skateboardunion er under opsejling. Skateboard.dk forsøger at bringe skateboarding ind i den brede politiske kontekst ved lade en flok udvalgte fagpersoner og organisation udtale sig om den nye skateboardpolitiske organisation.

Dansk skating har udviklet sig gennem de sidste årtier. Fra at være set som en hobby for unge drenge, er den nu en anerkendt idræt, der dyrkes af folk i alle aldre og næste alle større byer, har en skateboardklub. At skating anerkendes af det officielle ses også på antallet af kommunale betonparks, der skyder op over alt.

Skateboard er i en undersøgelse blevet nævnt som den sjette største idræt. Undersøgelsen blev udført af DGI (Danske Gymnastik og Idrætsforeninger), der er en af de tre store landsdækkende politiske organisationer for foreningsidræt. Når skating dyrkes af mange, bliver den interessant i et politisk perspektiv.

Derudover bliver skating en disciplin ved en af de næste Olympiske lege. Skating skal derfor optages i det andet store nationale politiske foreningsorganisation, DIF (Danmarks Idrætsforbund), der repræsenterer alle officielle sportsgrene i internationale konkurrencer og har eliteorganisationen, Team Danmark, under sig.

For god ordens skyld skal det lige nævnes at den sidste store organisation er Dansk Firmaidræt. Denne er så vidt vides pt. Ikke interesseret i skating.

 

Foruden de store organisationer, der alle er på finansloven, og årligt modtager millioner fra tips- og lottomidlerne, så er der de senere år kommet en række nye spillere på den politiske bane, som har en interesse i skating. Her skal nævnes GAM3 og den nye nationale platform for gadeidræt.

En række fremtrædende skatere er med Rasmus (kendt fra BowlDays og Kongeflippet) i spidsen påbegyndt arbejdet med etablering af en national skateboard union, der har det erklærede formål, at fremme dansk skateboarding. Det er ideen, at unionen skal indlemmes som specielforbund i DIF. Derved bliver skating en idræt eller sport på lige fod med fx fodbold, der sit specielforbund, DBU.

Det betyder at vi fremover kan få en officiel Danmarksmester i skateboard og måske en rigtig skateboardliga. Vi kunne eksempelvis kalde den Gadeligaen.

 

Svensken har i en del år haft en skateunion, der også fungere som rådgivningsorgan ved byggeprojekter. Og selvom det går godt med byggeriet i det ganske land, så fejles der stadig for flere hundrede tusinder hvert år. Man kan selvfølgeligt overveje om, de der fejler overhovedet er interesseret i hjælp eller har eftersøgt det?

Der ligger måske en udfordring eller et stort potentiale i streetskating, da denne gren af skateboard, ofte udøves uden for etablerede anlæg. Så rådgivning her kræver at kommuner og private virksomheder ønsker at indtænke skating som en del af det offentlige rum.

 

De nuværende nationale organisationer (DIF og DGI) modtager som nævnt en masse millioner fra Kulturministeriet. Som altid følger der en række krav med en sum penge – om end kravene er få sammenlignet med beløbet, der gives.

De foreninger, som et specialforbund repræsenter betaler et mindre symbolsk beløb, for at være med i specielforbundet. Specielforbundet står så for en række begivenheder fx kåring af årets danske mester og politisk lobbyarbejde. Et kritisk blik på denne organisering kunne dog være, at da forbundende modtager langt størstedelen fra Kulturministeriet, så er kulturministeren den største kunde og dermed den, der sætter den økonomiske dagsorden, frem for de foreninger, som organisationerne hævder at repræsentere.

Foreningerne får deres primære støtte fra de kommunale puljer, der er sikret gennem folkeoplysningsloven. Foreningerne er dermed ikke økonomisk afhængige af landsorganisationerne. De får tilskud til lokaler og på antallet af medlemmer. Reglerne varierer dog lidt fra kommune til kommune.

 

Nu er der så gang i opstarten af en dansk skateunion. For at kaste lidt lys over den politiske verden, som en sådan union skal agere i, har jeg udformet tre spørgsmål, som jeg vil forsøge at få relevante fagpersoner og organisationer til at besvare.

Det er oplagt at lade Rasmus og hans team besvare spørgsmålene først og dermed give dem første serv.

Herefter vil jeg sende de tre spørgsmål til:

Idrættens analyseinstitut

Institut for Idræt og Biomekanik på Syddansk Universitet

Gam3

Og

Kulturministeriet.

 

Så må vi se, hvem der gider svare.

 

Spørgsmålene som de bedes besvare er følgende:

 

I hvilket omfang giver det mening at skabe en national organisering for en indtil nu uorganiseret gadeidræt som skateboarding?

- og hvilke fordele eller ulemper kan det medføre på henholdsvis nationalt-, kommunalt- og udøverniveau?

 

Hvad vurderer du, at dannelsen af en national organisation vil betyde for dansk skateboarding over de næste ti år?

 

Hvorvidt bør en national organisering af skateboarding ske efter en model, der minder om dem vi kender fra fx DIF eller DGI?

 - Hvordan kan man alternativt tænke organiseringen?

 

Spørgsmålene er sendt til Rasmus for et par uger siden. Vi afventer svar fra den kommende union, der muligvis i fremtiden skal fremføre dansk skatepolitik og sikre yderlig fremgang.

 

Stay tuned.