Skateboardpolitik - del III

 

Danmarks Skate Union har taget bladet fra munden og har besvaret Skateboard.dks spørgsmål

Men inden ordet gives til Unionen, så skal jeg starte med at udrede trådene. I Skateboardpolitik I fik jeg skrevet: Der skulle afholdes et møde med Kongeflippet, Bowldays og Skateday inden Unionen kunne give endeligt svar på de tre spørgsmål. Det viser sig, at dette har medført en række forklaringsudfordringer for Unionen, da Rasmus, som mange nok ved, er initiativtager til samtlige projekter. Det skal hermed understreges, at der ingen organisatorisk sammenhæng er mellem de nævnte projekter. Fra min side, var det tænkt som en joke.

 

Da vi har fået styr på det, kan vi vidst give ordet videre til “Formanden”:

Unionen:

Tak for de gode spørgsmål, de spørgsmål viser en interesse for et national organisering af skateboard i Danmark.

 

Skateboard.dk:

I hvilket omfang giver det mening at skabe en national organisering for en indtil nu uorganiseret gadeidræt som skateboarding? - og hvilke fordele eller ulemper kan det medføre på henholdsvis nationalt-, kommunalt- og udøverniveau?

 

Unionen:

Skateboard i Danmark har altid været organiseret lokalt Eks. Herlev skateboard klub som en af de første i landet, Klubben, Fabrikken og Laden i Slagelse som stadig kører efter mere end 25 år.

Skateparks og indendørs skate haller har i Danmark historisk set altid været organiseret i et eller andet omfang i foreninger, ungdomsskoler, kommuner og andre institutioner.

Dansk skateboarding har er en langhistorik for organisering af konkurrencer. (se eks Bogen Dansk Skateboarding) man kan vel ikke rigtig sige at skateboard indtil nu er uorganiseret.

Kigger vi ud i verden ser StreetLague , X-games osv. ret organiseret ud, om vi vil det eller ej så er det de konkurrencer stor set alle sidder og ser.

På nationalt-, kommunalt- og udøverniveau ses en masse fordele ved at skabe en national organisering, herunder netværksdannelse, erfaringsudveksling, vidensdele, samarbejde og en demokratisering af beslutningsprocesser.

En lang række af støttemuligheder opstår, når vi står sammen Eks. flere og bedre skateparks, flere muligheder for støtte til børne og ungdoms aktiviteter, flere muligheder for at støtte skateboardere der ønsker at deltage i aktiviteter uden for landets grænser, mere samarbejde med andre ude i verden mm.

 

Skateboard.dk:

Hvad vurderer du, at dannelsen af en national organisation vil betyde for dansk skateboarding over de næste ti år?

 

Unionen:

Det vurderes at dannelsen af en national organisering vil løfte og forbedre dansk Skateboarding over de næste 10 år.

Tænk bare på hvor meget, der er sket de seneste 10 år. I Dag har du live skateboard i fjernsynet på DR3, du har Europas største skateboard konkurrence med et budget i million størrelsen, du har et Danmark med over 100 skateparks, spost og indendørs- haller. Det vurderes at tiden er inde til i højere grad at organisere skateboarding i Danmark mere formelt så vi i bedre kan begå netværksdannelse, erfaringsudveksling, vidensdele og samarbejde nationalt.

Jo mere kommercielt og mainstream skateboarding bliver ,jo mere plads bliver der også til nicher, undergrund og DIY.

Det gør at alle der skater burde have de samme muligheder som andre der bevæger sig. Eks. har DIF og DGI over 100 millioner kroner, hvorfor er der ikke nogen af de midler der går til skateboard, når det på nationalt og verdensplan er så mange der skater?

Hvorfor skal det stort set koste det dobbelte at gå til skateboard som til andre idrætter/sports/ bevægelses former?

Hvorfor har en mindre by som Haderlsev StreetDome, når Danmarks næst største by Århus næsten ingen skatepark har? 

Hvorfor er der nogle indendørs Skateparks/ haller der har godt lønnet medarbejdere og daglig rengøring og andre Skateparks/ haller der køres af ulønnet medarbejdere og er møg beskidte?

Kan det være fordi at skateboard trænger til en ny og bredere organisering? en organisering hvor vi i langt højere grad snakker sammen, begår erfaringsudveksling, vidensdeler og samarbejde nationalt.

 

Skateboard.dk:

Hvorvidt bør en national organisering af skateboarding ske efter en model, der minder om dem vi kender fra fx DIF eller DGI? - Hvordan kan man alternativt tænke organiseringen?

 

Unionen:

Som udgangspunkt er Danmarks Skate union tænkt som en alternativ organisering, en organisering der passer alle de modeller der findes for at opnå støtte. At fremme skateboarding er formålet med Danmarks skate union.

 Andre bevægelses former som streetbasket, parkour, gadehåndbold, vejbordtennis, bmx, inline, freestyle dans osv. er alle mere eller mindre organiseret alternativt og findes/ er medlem flere steder eks. i Game, DIF, DGI, folkeoplysningsklubber, ungdomsskoler mm.

Danmarks skate union kan ses som et skateboardet der køres af 4 hjul bestående af (1.)DIF, (2.)DGI, (3.)Gadeidrætten/ Game og (4.) de lokale folkeoplysnings foreninger, Ungdomsskoler og anden organisering som det 4. hjul.

De 4 hjul på boardet er hver i sær gode til forskellige ting, men ens for alle 4 hjul, er at de kan støtte op og bidrage til formålet at fremme skateboarding for den enkelte skater og for skateparks, haller, bowls,  skatespots, foreninger og Klubber, mm. Den er den brede organisering der er styrken i det her samarbejde.

 

Der skal lyde en tak til Rasmus for deltagelse i denne lille artikelserie.

Idrættens Analyseinstitut har tilkendegivet, at de også vil besvare spørgsmålene, så jeg forventer at vende tilbage med en del IV inden for længe.