Når jeg bliver ældre...

Skateboard.dk har undersøgt om der kunne være en neurolisk forklaring på tendensen til at de unge skateres hamre bare er større end de ældres.

I starten af 2015 kontaktede skateboard.dk Forsvarets Center for Idræt med henblik på at få en fysiologisk forklaring for aldrende skaters vigende formåen på boardet. Det lykkedes desværre ikke, da alderen ifølge denne kilde ikke kunne bruges som undskyldning for fysisk  tilbagegang.

Heldigvis er fysisk formåen ikke nødvendigvis lig med gode boardpræstationer. Skateboard.dk har derfor taget kontakt til Professor Jens Bo Nielsen, der er sektionsleder for Fysisk aktivitet og hjernen på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Gruppen, som Jens Bo Nielsen leder, har en forskningsmæssige interesse i krydsfeltet mellem fysisk aktivitet og hjernen – på den ene side hvordan nervesystemet genererer, styrer og optimerer bevægelser og på den anden hvordan fysisk aktivitet påvirker nervesystemets funktion. Da skateboarding jo i bund og grund handler om at lave tricks - altså at mestre motoriske færdigheder- så ligger det jo lige til højre benet at stille ham et par afklarende spørgsmål og måske fremskaffe en god undskyldning for de unges frembrusende adfærd.

Vi ringede professoren op og satte ham ind i situationen. Som den flinke fyr han er, indviligede han i at smide lidt viden.

Skateboard.dk:

Som aldrende skater oplever jeg, at de unge skatere forbedrer sig hurtigere end jeg. Hver gang jeg ser en ung skater, så har han lært en håndfuld nye tricks, mens jeg synes, at jeg har rigeligt med blot at opretholde min nuværende pose af tricks. Skyldes det alene, at jeg ikke får skatet så meget mere eller er der en neurologisk forklaring?  

JBN: 

Hjernen fortsætter med at være plastisk langt op i årene og vi fortsætter med at kunne tilegne os nye færdigheder livet igennem. Jeg har mange eksempler på mennesker over 80 år der har lært at bruge computermus og at spille golf. Så på den måde skal du ikke være nervøs. Der er ikke noget, der viser, at man ikke fortsat kan lære nye tricks selv i en meget høj alder. Så umiddelbart er det nok mest det. at du ikke får stået på skateboard så meget mere.

Der hvor der til gengæld er noget aldersbetinget som kan få indflydelse på dine evner på et skateboard er balancen. Den afhænger af balanceorganet i dit indre øre. Der sidder nogle små hårceller i balanceorganet, som er helt afgørende for, at du kan orientere dig effektivt i tyngdefeltet. De har desværre en begrænset levealder og holder gradvis op med at fungere ordentligt efter ca 30 års alderen. Derudover er du også afhængig af din stillingssans (hvor dine fødder osv er) som primært kommer fra følelegemer i dine muskler. De følelegemer forsvinder imidlertid også med alderen og man regner med at ca 50 % er gået tabt omkring 50 års alderen. Endelig skal du jo også bruge synet for at lave de tricks, du nu laver, og der går det altså også ned ad bakke. Specielt din evne til at reagerer hurtigt og præcist på et visuelt input forringes med alderen.

Det betyder alt andet lige at du uanset, hvor meget du øver dig vil få vanskeligere ved at stå på skateboard med alderen og dermed også få overskud til at lære nye tricks

Skateboard.dk:

Så halvblind og ude af stand til at koordinere lemmerne. Sådan en udmelding kan jo være lidt svær at komme igen efter.

Men den der med ikke at få skatet så meget mere, det er der jo ofte en forklaring på. Fx er vi flere af os skatere i guldalderen, der både har job og familie, der skal tilses inden, der bliver tid til skatingen. Det betyder, at der oftest må skates enten sidst på aftenen, når ungerne er lagt i seng, eller tidligt om morgenen, før de får sko på. Hvorvidt har tidspunkt og travlhed i det daglige betydning for indlæringen af nye trick eller udførslen generelt?

JBN:

Det er ikke noget, vi ved meget om, men fysisk formåen og præstation i det hele taget ser ud til at toppe for de flestes vedkommende sidst på eftermiddagen. Men der er stor individuel variation og det er langt fra alle, der har det sådan.

Med hensyn til indlæringen af nye tricks er der undersøgelser, der tyder på, at det er vigtigt at få sovet efterfølgende for at få konsolideret det indlærte så effektivt som muligt. Det kunne bære hen i mod, at det faktisk kunne være hensigtsmæssigt at lære nye tricks så sent på dagen som muligt, da man (som regel) jo sovere om natten.

Det der kunne tale imod det er, at vi generelt ved at den bedste indlæring foregår, når man er vågen og er aktivt engageret i indlæringen. Alt andet lige vil de fleste være mere vågne og opmærksomme først på dagen end sidst på dagen efter en lang arbejdsdag – og det er nok det, der betyder mere end noget andet med hensyn til tidspunktet på dagen.

Men som sagt vi ved ikke så meget om det, da der er mange faktorer, der spiller ind udover blot tidspunktet af dagen… altså hvad man i øvrigt har lavet tidligere på dagen og kommer til at lave senere.

Skateboard.dk:

Der må vi så lade uvisheden komme familien til gode og fortsat få presset lidt brædttid ind, hvor det er muligt.

Men da skating er et frirum for mange af os aldrende alfahanner, betyder det, at vi ofte snupper en øl eller to - og jeg har hørt rygter om at en eller anden en gang skulle have røget en joint eller to -  i løbet af en skatesession. Det har vel ikke betydning for motorikken eller den motoriske indlæringsevne?

JBN:

Alkohol har en særdeles uhensigtsmæssig effekt på indlæring og der må I nok tage et valg: Enten drikker I alkohol eller også lærer I nye trick. Begge dele kan ikke lade sig gøre! Sorry

Hash er et åbent spørgsmål og der er ikke klare studier der viser hverken det ene eller det andet med hensyn til motorisk indlæringsevne. Man kan spekulere lidt i, at der jo som regel er en vis påvirkning af koncentrationsevne og opmærksomhed, hvilket vil trække i negativ retning, så et gæt kunne være, at det nok også er noget man burde holde sig fra, hvis man altså gerne vil have optimale betingelser for at lære nye tricks. Hvad der nu kan være af andre gode eller dårlige effekter vil jeg lade være op til jer selv at vurdere.

Professor Jens Bo NIelsen

Skateboard.dk:

Tja fair nok. Hvad med den kaffe, som vi snupper til morgensesh?

JBN:

Entydigt godt! Bedre opmærksomhed, bedre koncentration, bedre indlæring. Vi har ikke været istand til at finde direkte negative effekter med mindre man drikker så meget, at man kommer til at ryste af det…og der plejer maven at gøre oprør først hos de fleste. Så en kop kaffe eller to kan bestemt anbefales.

Skateboard.dk:

Samlet set er det vist godt nyt til morgenholdet med undtagelse af et par enkelte faste gæster i Parken.

I takt med, at der er kommet en gruppe skatere, der ikke længere synes, at 40 år er så gammelt, så er der også en del, der er begyndt at fokusere på sund kost og understøttende fysisk træning.

Kan man på nogen måde optimere sin motoriske læringsevne gennem bedre kost eller fysisk træning?

JBN:

Vi ved ikke meget om kost og hjernen. Men der er begyndt at komme flere studier, der peger på, at omega-3 fede syrer kunne have nogle gunstige effekter på læring og hukommelse. Det er de fedtsyrer, som især findes i fede fisk som fx makrel, sild, laks og som også er gode for hjertet.

De fleste studier er dog på dyr og der er endnu ikke helt overbevisende evidens for, at det også virker hos mennesker. Der er også nogle, der peger på chokolade, blåbær o.lign. der indeholder såkaldte flavonoider. Det er stoffer, der bla indgår i planternes forsvar mod mikroorganismer, men som også ser ud til at have gunstige virkninger på læringsmekanismer. Igen dog på forsøgsdyr og kun lidt at gå efter hos mennesker.

Med fysisk træning gætter jeg på, at du tænker styrketræning, crossfit o. lign?

Skateboard.dk:

Jeppes

JBN:

Svaret er meget klart: Nej lad være medmindre I synes, at det er sjovt i sig selv. Hvis formålet er at blive bedre til skateboard, er det helt ude i skoven. Man bliver kun bedre til at stå på skateboard ved at stå på skateboard. Der er nul overførsel fra fysisk træning og det eneste man opnår er nogle ekstra kg muskler at slæbe rundt på. De kan til gengæld ikke bruges til noget fornuftigt på skateboardbanen, med mindre man selvfølgelig som udgangspunkt er udtalt svagelig og derfor har brug for optræning af musklerne til bare at holde sig oprejst. Ellers er det spild af tid.

Tænk hellere på at man faktisk også holder musklerne ved lige ved at stå på skateboard…jeg opfatter det som funktionel styrketræning. 

Skateboard.dk:

Funktionel styrketræning? Den er sgu købt. Den kan jeg nemmere sælge til fruen. ”Smutter lige i bowlen og træner baller og lår”.

Men for lige at holde en seriøs tone, findes der så ikke en smart genvej til læring af nye tricks? En måde, hvor jeg kan få sat de unge til vægs i en fart.

JBN:

Niks. Life sucks.

Skateboard.dk:

Fark.

Er der nogle fordele ved at blive en ældre skater set fra din stol?

JBN:

Ja da. Masser. Erfaringen fremfor alt jo. Den kan man ikke tage fra jer. I har set ting og ved ting, som de unge ikke kan komme i nærheden af.

Derudover har vi fundet, at aldrende idrætsudøvere generelt faktisk udfører bevægelserne mere præcist og fremfor alt mere økonomisk. Der er måske ikke så meget muskelkraft og balance tilbage, men de ældre udøvere bruger, det de har til rådighed, mere effektivt end de unge. De unge har nogle fordele i, at de har bedre muskler, sanser osv. Men til gengæld sløser de med den rigdom de har. Når man kommer op i alderen, bliver man nødt til at udnytte det lidt, man har og bliver derfor tvunget til at være meget mere præcis og økonomisk i bevægelserne. Det betyder, at ældre idrætsudøvere faktisk efter min opfattelse laver langt smukkere præstationer end yngre. Jeg ser det især hvert år, når skøjtebanerne dukker op: de unge løber hurtigt og kraftfuldt rundt, medens de ældre graciøst svæver rundt på banen – langsomt men uendeligt stilfuldt. Jeg har ikke set på skateboard på samme måde men jeg er ret sikker på at det er det samme hos jer. Det er det kunstneriske udtryk I skal slå dem på.

Skateboard.dk:

Du har set Nicky skate, ikk?

JBN:

Nicky?

Skateboard.dk:

Ja det du sagde med alder og stil giver i hvertfald så meget mening i relation til ham.

Herr Professor det har været en fornøjelse at tale med dem. Ses på streeten.