Danskernes motions- og skateboardvaner

 

Idrættens Analyseinstitut offentliggjorde i sidste uge de første resultater fra undersøgelsen, Danskernes motions- og portsvaner. I rapporten kan man blandt andet se at skateraktiviter, som også omfatter skateboarding er den fjerde mest dyrkede idræt blandt børn. Skateboard.dk tog en kort snak med Analyse- og forksningsleder, Maja Pilgaard, der er ansvarlig for rapporten.

 

Skateboard.dk:

Generelt er idrætsdeltagelsen gået tilbage, men Skateboard, Scooter, waveboard og rulleskøjter eller skateraktiviteter, som du benævner dem, er gået frem, så de nu samlet er den fjerde største idrætsaktivitet for børn. Har du et bud på hvorfor det sker?

MP:

Set over en længere årrække (siden 2007) ligger aktiviteterne ret stabilt, når de bliver slået sammen til én kategori. Det er aktiviteter, som ligger og bølger lidt frem og tilbage over tid. I 1998 var andelen på 22 pct. Det er altså i høj grad selvorganiserede aktiviteter, som børn og unge finder interessante i en årrække som en måde at 'hænge ud på' og være sammen på i fritiden. Jeg vil ikke påstå, at det er aktiviteter, som samlet set er i vækst.

Skateboard.dk:

I har parkour som en selvstændig aktivitet, men ikke skateboard - Parkour, der også kendt som streetskating uden board, er den 19. største aktivitet. Det er to lavere end fiskeri. Hvorfor er skateraktiviteterne ikke aktivitetsopdelt?

At samle skateboard og scooter i en kategori er for mig at se som at samle basketball med håndbold.

MP:

Det var for at kunne sammenligne tallene fra 2016 med tidligere, hvor rulleskøjter/skateboard var slået sammen til én kategori. I 2016 har vi aktiviteterne adskilt.

Skateboard.dk:

De tal er vist ikke tilgængelige for offentligheden endnu, men kan du afsløre, hvor mange børn der skater i det herrens år 2016?

MP:

I 2016 løber 15 pct. af børnene (7-15 år) på løbehjul, 8 pct. på rulleskøjter, mens 6 pct. benytter skateboard/waveboard. 3 pct. dyrker parkour.

Skateboard.dk:

Åh de løbehjul. Du ved, man kan ikke leve med dem, og…ræk mig lige nødderne.

Da der er omkring 500.000 børn i alderen 7-15 år, så betyder det, at der teoretisk set er omkring 30.000 skatere!..og waveboard…hvad det så er.

Man må dog se det som en fordel, at det samlede antal brugere af skatearealer boostes af scooterkidsne…og de vokser vel fra det. Gør de ikke? Jeg synes ikke at kunne finde skateraktiviteter blandt voksne? Er du sikker på, at den undersøgelse I har lavet er valid - jeg kender da mange voksne, der skater?

MP:

Blandt voksne angiver 1,7 pct. rulleskøjter, 0,7 pct. skateboard/waveboard og 0,4 pct. parkour.

Skateboard.dk:

Fair nok, så er skating stadig en mere voksenidræt end parkour, dog ikke så voksen som rulleskøjter. Som forventet er der ingen voksne, der løber på scooterhjul.

For mig kan skating og de andre Gadeidrætter noget andet, da der ikke er faste træningstider og holdstrukturer. Men ifølge undersøgelsen er skating en aktivitet som børnene dyrker 1-2 gange ugentligt. For det første lyder det næsten som den måde old boysne skater på, mens de unge nærmere skater 1-2 gange dagligt. Men derudover lyder det jo næsten som et foreningsforløb med træning tirsdag og torsdag. Er det tilfældigt eller ligger foreningsstrukturen så dybt i det danske dna, at vi organiserer det selvorganiserede efter foreningsmodellerne?

MP:

Svært at svare på. Indtil videre vil jeg vist bare holde mig til at afrapportere, hvor ofte børnene selv svarer, at de dyrker aktiviteterne. Tallene er udtryk for et gennemsnit. Nogle gør det hver dag, mens andre gør det en gang om måneden.

Skateboard.dk:

Den gled du af på som et par Indys på nylakeret poolblock.

Jeg kan se at uddannelseslængde har betydning for idrætsdeltagelse. VI skatere opholder os jo ofte i byernes gader. Jeg ser derfor mig selv som en streetwise professor. Tæller den uddannelse, som gaden giver?

MP:

Pas :-)

 

Analyse- og forksningsleder ved IDAN, Maja Pilgaard

Skateboard.dk: 

Det kan I så overveje at tage med i version 2020.

Ungerne bruger de faciliteter der er. Der er mange fodboldspillere, men filme også mange fodboldspillerbaner. Der pibler frem med seriøse og desværre også useriøse skatearealer i disse år. Tror du det vil får betydning for antallet af skatere i fremtiden?

MP:

Hmm. Også svært at svare på. Jeg tvivler. Men det fokus, som organiserede aktører har på aktiviteterne i disse år kan måske være med til at få skaterne mere organiseret end den hidtidige selvorganiserede dominans. Der er pt. ikke noget, der tyder på, at kommuner med deciderede skate-faciliteter har flere aktive udøvere.

Skateboard.dk:

Uh nu bevæger vi os ind i diskussionenen om organisering vs. autonomi. Den tror jeg lige vi lader ligge og vender tilbage til faciliteterne.

Jeg har hørt dig sige i anden sammenhæng, at faciliteter ikke skaber aktivitet i sig selv. Det ved jeg ikke om gør sig gældende for skateboarding. Jeg synes der oftest er aktivitet på arealerne, hvis det vel og mærket er en ordentlig facilitet. Faktisk er der ofte kultursammenstød, når løbehjul og rulleskøjterne også vil benytte skateboardanlæggene. Har du en kommentar til den påstand?

MP:

Jeg tror, de fede faciliteter kan tiltrække udøvere fra miljøet. Nogle rejser (relativt) langt for at skate netop dér. At faciliteten i sig selv kan få ikke-skatere til at skate, tror jeg ikke på. Men miljøet, setup mv. kan måske være med til at inspirere.

Kultursammenstød. Jamen det ser man jo flere eksempler på. Ikke kun på sådanne anlæg, men i alle typer faciliteter, hvor forskellige brugere med forskellige brugsmønstre skal deles. En offentlig tilgængelig facilitet uden central styring eller fordeling af tider vil jo føre til, at brugergrupperne selv må tage nogle af disse 'konflikter' når de mødes på samme tid og sted og oplever at blive generet af hinanden. Nogle steder har man ligefrem allieret sig med en 'konfliktkonsulent' eller hvad det nu kaldes, som er med til at skabe dialog på tværs. Andre steder finder de selv ud af at dele det og organisere det mellem sig.

Skateboard.dk:

Konfliktkonsulent? Nej tak, den klarer vi selv ind til videre.

Du skal have tak fordi du gad deltage her, og så skal du have en høj femmer for en rimelig god indsigt i skatemiljøet, så du dropper relevant knowledge på konferencer og lignende. Det skyldes selvfølgeligt, at du er fast læser af indlæg på Skateboard.dk. Tak for det.

Det er tredje gang, at danskernes idrætsvaner dokumenteres i dette nationalt repræsentative  omfang. Det er tidligere blevet gjort i 2007, 2011 og nu i 2016. Analysen er alle tre gange blevet gennemført af Idrættens Analyseinstitut (IDAN).

IDAN har til opgave at skabe overblik over aktuel, samfundsorienteret forskning på idrætsområdet, herunder også analysere perspektiver ved idrætspolitiske initiativer og stimulere offentlig debat om centrale idrætspolitiske spørgsmål. På idan.dk finder du en masse undersøgelser, der kan bruges som argumenter og skyts, hvis du går og pønser på at gå i dialog med din kommune.