Balladen i Ållern – Part deux

GAME meldte for et par uger siden ud, at deres kommende StreetMekka i Aalborg ikke ville få skatefaciliteter. Nu har skateboard.dk bedt GAME forklare sig.

Skateboard.dk:

En kommunal støjmåling forhindrer jer i at lave skateboardarealer i det kommende GAME Aalborg. De umuliggør både et ude- og et indeareal. Det vil sige sig at skating larmer så meget at selv om det foregår inde i en hal, så vil det genere de nærmeste beboer midt i Aalborg. Indledningsvis er jeg nødt til at høre om de målinger er valide – hvordan har man målt på det indendørs areal – er det foregået INDE i hallen eller UDEN for hallen?

 

GAME:

Der er en række årsager til at, der ikke kommer skatefaciliteter indendørs:

· Ingeniørfirmaet, Niras, og Aalborg Kommunes forvaltninger har udtrykt store bekymringer om at lave skate indendørs pga. risiko for at støjen fra skate vil transmittere sig til den sammenhængende magasinbygningen ved siden af og gøre det svært for ejeren af bygningen at lave aktiviteter der i form af bolig eller erhverv. Det er ikke normalt at en skatefacilitet konstruktivt hænger sammen med en bolig- eller erhvervsbygning. 

· Det er et ønske fra brugerne og derfor et krav fra partnerne i projektet at lave et åbent, sammenhængende hus, hvor aktivitetsrum og sociale områder hænger sammen. Støjen fra skate vil betyde, at en indendørs skatedel skal lukkes af for de øvrige brugere og gå imod cross-over mellem aktiviteter og det sociale.

·  Den store hal i GAME Streetmekka er kun 1000 m2, og da der også skal realiseres street basket, street soccer, parkour, bouldering, sociale loungeområder, café, er der ikke plads til at realisere en skatefacilitet, som vil blive god eller som matcher det store behov. I stedet mener GAME, at det giver mere mening, at skaterne går videre med dialog med Aalborg Kommune om at få en større skatefacilitet.   

 

Skateboard.dk:

Er der lavet målinger på andre gadeidrætter fx basket, og hvad sagde de?

 

GAME:

Målinger på udearealer gør det også tvivlsomt, at der kan etableres street basket og street soccer – det afsøges nærmere. I forhold til indearealerne er vurderingen, at støjen fra boldspil ikke vil larme lige så meget som skate. 

 

Skateboard.dk:

Ifølge tråden på FB, var skaterne klart den største brugergruppe på jeres workshop. Det samme gjorde sig gældende sidste år, da der blev afholdt workshop i forbindelse med GAME Esbjerg. Nu skriver I skriver selv i FB tråden at basket, fodbold og dans stadig ikke har mange brugere i Esbjerg endnu. 

Med Udgangspunkt i GAME Esbjerg, hvor langt størstedelen af brugerne er på hjul, er I så ikke nervøse for at I får et tomt hus i Aalborg, når skaterne ikke er der?

 

GAME:

Med det stærke street basket, parkour, bouldering og streetkulturmiljø, der er i Aalborg, er vi overbevidste om, at huset nok skal blive fyldt med aktivitet. Det er rigtigt, at der var mange skatere til workshoppen  men der var også mange der repræsenterende street basket, parkour og bouldering. 

 

Skateboard.dk:

Hvad er det vigtigste for GAME, at bygge endnu et StreetMekka til nogle brugere, der måske kan komme på sigt, eller støtte den eksisterende gadeidræt, ved at bygge et StreetMekka, til de brugere, der allerede er i Aalborg?

 

GAME:

Både og – Vi bygger for street basket, parkour, bouldering, street art og DJing – miljøer der allerede eksisterer stærkt i byen, og som efterspørger bedre faciliteter. Samtidig ved vi i GAME også, at der er grupper, der ikke kommer til en workshop. F.eks. unge fra udsatte boligområder eller børn og unge der er udsatte pga. psykiske sygdomme. Gadeidrætten kan noget for begge grupper, og dette potentiale vil GAME, i samarbejde med Aalborg Kommune og fondene, gerne realisere.  

 

Skateboard.dk:

Så I ser gadeidrætten som et middel til at opnå et mål. Det adskiller sig nok også fra mange skatere, der ser skating som målet i sig selv. Du ved - I skate therefor I am- agtigt.

Nå men I har fået 3 mio. Kr. fra Nordea Fonden direkte til etablering af skatefaciliteter. Dem har I så fået særlig tilladelse til at kanaliserer over i de andre idrætter – der måske, måske ikke dyrkes i Aalborg. Ville det ikke give bedre mening at disse midler blev benyttet til et GAME skateareal et andet sted i byen?

 

GAME:

Det er rigtigt, at Nordea-fonden har bevilliget midler til GAME Streetmekka Aalborg og et udendørs, offentligt tilgængeligt skate-område. Nu er skate ikke er muligt i GAME Streetmekka Aalborg, og derfor går de penge til offentligt tilgængelige gadeidrætsfaciliteter i udearealer – som er det primære for øremærkning af pengene: at få flere aktive på asfalten ifb. GAME Streetmekka Aalborg    

Parkour og bouldering er aktiviteter, som vi ved dyrkes i Aalborg.  

 

Skateboard.dk:

Nu kunne man jo så komme med en kommentar om, at Danmark er verdensførende når det kommer til udvikling og opførsel af parkouranlæg og at der er 126 anlæg i Danmark, til trods for at det kun er den 19. største idrætsaktivitet ifølge analyser fra IDAN. Men det lader vi ligge for nu.

DGI og DIF modtager langt størstedelen af deres indtægt som et tilskud fra Kulturministeriet. Professor Bjarne Ibsen problematiserer dette i et kapitel i bogen Samfundets Idræt, da han argumenterer for, at det er problematisk, at organisationerne er økonomisk afhængige af ministeriet og ikke de foreninger, som de repræsenterer. DIG og DGI er derfor tvunget til at efterkomme eventuelle ønsker fra ministeriet for at fastholde deres støtte. Det kan deres fælles vision 25-50-75 vel også ses som et eksempel på, da den ikke hjælper foreningerne, men sender et politisk signal.

Hvis man stiller det lidt skarpt op kan man med udgangspunkt i GAMEs fortsatte arbejde for at opføre StreetMekka til trods for kritik fra gadeidrætsudøverne, som GAME vel skal hjælpe, stille spørgsmålet: Hvordan adskiller GAME sige fra de andre organisationer?

 

GAME:

GAME laver ikke skatehaller – GAME laver gadekulturhuse, der blander en masse forskellige aktiviteter og brugergrupper – Det er forståeligt, at GAME modtager kritik fra en af disse brugergrupper ifb. at skate ikke kommer med i GAME Streetmekka Aalborg. Skaterne skal blive ved med at kæmpe for bedre skatefaciliteter, og særligt skaterne i Aalborg mangler bedre anlæg.

GAME adskiller sig ved at dyrke selvorganisering, fleksibilitet, tilgængelighed og et mix mellem kultur og idræt. I GAME lytter vi til gadeidrætsudøverne – vi kan dog desværre ikke opfylde alle ønsker, da der er mange forskellige forhold og interessenter, der spiller ind. 

 

Skateboard.dk:

Bum bum nå nå okay okay. Så vidt jeg kan se, så skal der være street-basket, street-soccer, street-workout, klatring, slackline mv. Det er jo idrætter, som man normalt dyrker i sportsklubber, foreninger eller fitnesscentre. Har I nogle særlige krav til hvad I ser som street og som dermed kan få plads i et GAME StreetMekka?

 

GAME:

Alle idrætterne dyrkes også i byrummet og på gaden - og det er derfor de er valgt.  GAME har ikke endeligt svar på, hvad der er street – og vi er åbne for at gadeidrætten og gadekulturen udvikler og ændrer sig. For GAME handler street om selvorganisering, fleksibilitet, fede fællesskaber og en D–I–Y mentalitet, som netop gør er Street’en bevæger sig i nye retninger. Det er med det mindset at aktiviteterne skal dyrkes i GAME Streetmekka Aalborg 

 

Skateboard.dk:

I Esbjerg har vi nogle gutter, der selv arrangerer streetrace på havnen. Dem sender vi lige ned til den lokale mekka, så kan de DIYe en donut.

Nogle afsluttende kommentarer?

 

GAME:

I GAME sætter pris på kritikken fra og dialogen med skaterne. Det hjælper os med at blive skarpere fremadrettet. Og så håber vi, at skaterne i Aalborg lykkes med at realisere den store og fede facilitet, som de fortjener. I GAME har vi erfaring med tale med politikere og fonde – og vi hjælper meget gerne skaterne med tips, hvis det ønskes.

 

Skateboard.dk:

Mange tak for kommentarerne. Stærkt nok, at I stiller op her, når I nu for alvor har gjort i nælderne.

Sagen har jo nok ikke skabt meget respect fra skatemiljøet. En respect der i forvejen kan placeres på et lille sted, blandt andet fordi GAME har udvist manglende forståelse for kulturen ved at smide en Scooter ind som skateboardudstyr i deres bog om asphalt.

GAME nævnte DIY-mentaliteten som noget street. Der må man sige, at de netop har mistet danmarks måske mest DIY’ske crew. Nordjyderne er allerede selv i gang med at få Aalborg Kommune på ret køl, så der kan komme et ordentligt anlæg i den nordjyske hovedstad. Den sag følger vi selvfølgeligt nøje.