Dansk skateboardturisme

Vi skatere har altid rejst landet rundt med boardet på ryggen. Men måske ligger der mere i det end gode oplevelser. Skateboard.dk har kigget lidt på potentialet i dansk skateboardturisme.

 

Som skater er der alle mulige gode grunde til at tage på roadtrip med crewet. Men der må grundlæggende være to grunde årsager til at vi vælger en bestemt destination. Enten er der en facilitet - altså spottet, parken, hallen mv., der skal prøves, eller så er der en event, som man vil være en del af.

Tager vi facilitetsdelen først, så giver de mange nye parks, der i disse år skyder op overalt i landet, os skatere en grund til at agere turister i Danmark. Jo større og mere heftigt en park eller et spot ser ud, jo mere lyst har vi til at prøve det og jo længere vil vi rejse for netop det spot. StreetDome i Haderslev er et godt eksempel på det. Her har man jævnligt kunne møde folk fra steder som Canada og Japan, der er rejst til Haderslev alene med det formål at opleve Domen.

På eventfronten har vi Vert Attack eller CPH Open som gode eksempler på store skateboardevents, der samler folk fra nær og fjern. På mindre skala kunne det også være en konkurrence i Sønderborg eller et Old Boys træf i Rebild bakker.

 

Vi sætter lige rammen ved at kigge lidt på dansk turisme generelt. Turismen er big business i Danmark, der årligt skaber en omsætning for omkring 100 mia. kroner. Detailhandlen og mange andre erhverv, som traditionelt ikke forbindes med turismen, får også del i den omsætning og de arbejdspladser som turismen skaber. Omkring 40% af turisterne er udenlandske, mens resten er danskere, der besøger andre dele af landet (VisitDenmark, 2017).

Fra VisitDanmarks side opdeler man den ferierelaterede turisme i Storbyturisme, der omfatter KBH, Aarhus, Odense og Aallern, og Kyst- og Naturturisme, der så er alt uden for de fire største byer.

De danske Kyst- og Naturturister har et gennemsnitligt døgnforbrug på 500 kr., mens danskerne, der besøger de fire største byer gennemsnitligt har et døgnforbrug på 1.360 kr. (VisitDenmark, 2016a, 2016b). Sammenlignet med de danske turister, så bruger de udenlandske lidt flere penge i byen og lidt færre i vandkanten. Det skyldes flere ting, blandt andet at det er billigere at bo i sommerhus, der er kyst- og naturturisternes foretrukne overnatningsform, end hotel i byen (VisitDenmark, 2016a, 2016b).

 

Så laver vi lige et perspektivskifte til kommunerne. Kommunerne spiller ofte en central rolle i fritidslivet, herunder også skateboarding. De støtter skateboardforeningerne med lokaletilskud mv., de giver måske tilskud til events og så spiller de oftest en markant rolle i etableringen af skateparks. Kommunerne har naturligvis en stor interesse i at skabe tidssvarende fritidsfaciliteter for sine indbyggere. Så jo flere skatere, der er i et område, jo større er chancen for, at kommunen vil anlægge en skatepark. Men koblet til turismen kan skateboardfaciliteterne også ses som en indtægtskilde. Der er vidst ikke lavet nogle undersøgelser af danske skateboardturister, men det er nok ikke helt skævt, at vi i snit bruger en plov, når vi rejser rundt. Der skal jo spises en pizza, hentes forsyninger i den lokale kiosk og måske betales for et sted at sove. Så når vi rejser rundt, så støtter vi det lokale erhvervsliv og bidrager til at skabe arbejdspladser. Og det er noget, som kommuner er glade for, for omsætning i det lokale erhvervslivet skaber grundlag for kommuneskat, som både personer og virksomheder betaler, som en del af indkomstskatten. Så jo flere penge du ligger ved lokale virksomheder, jo flere penge ”tjener” kommunen.

 

At et event kan trække turister til er ikke særligt for skateboarding, da alle idrætter i et omfang kan tiltrække tilskuere. Som mange andre idrætter, er faciliteten dog fundamentet for, at der kan skabes et event.

Modsat er det ikke alle idrætter, hvor en god facilitet i sig selv kan tiltrække turister, som det kan i skateboarding. Hvor langt gider en fodboldspiller eksempelvis rejse for at prøve en ny fodboldspillerbane? Derfor er skateboardturisme måske et lidt overset fænomen i dansk regi. I hvertfald er der flere aspekter med kommunal interesse, der bør sættes i spil, når der skal etableres en ny park mv. Det er jo ikke sikkert, at det i det lange løb er så meget dyrere at bygge større, hvis man indregner turismepotentialet?

Haderslev har vidst set, at der ligger et potentiale i skateboardturisme. Den lokale turistforening har i hvert fald sat Domen på forsiden af deres turismefolder fra 2017.

 

Så herfra kan der kun lyde en opfordring til at tage på roadtrip i det danske skateboardlandskab. Og gør da gerne opmærksom på, at I har været der: Sæt stickers med jeres bynavn på arealet og send kommunen lidt footy. Det kan kun gavne skateboarddanmark...og det er sjovt.

 

Kilder:

VisitDenmark (2016a) Kyst og Naturturister i Danmark

VisitDenmark (2016b) Storbyturister i Danmark

VisitDenmark (2017) Turismen i Danmark -skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark.

www.visitdenmark.dk

www.skm.dk