Tre år med GAME i Esbjerg

For tre år siden åbnede GAME StreetMekka i Esbjerg og som det er blevet traditionen i politiske kredse blev det fejret med kage. Skateboard.dk ser på følgerne af gadegigantens indtog i en mellemstor dansk provinsby.

 

Esbjergs skatescene går langt tilbage og der er fundet avisartikler fra 70erne med lokal skating. Men den nuværende skatescene blev for alvor etableret midt i 90erne, hvor Esbjerg Rollerskateclub (Nu Esbjerg Skateforening) fik etableret en halv i vestbyens industrikvarter. Her blandt stilladsfirmaer og malergrossister blomstede en scene op, som har været leveringsdygtige i danske skatekoryfæer som Ben Smith, Barry Lee, Klinks, HIV, Laurent Gehin, Bertram ”Murder” Kirchert og ikke mindst Morten Knak. 

 

Foreningen og dens hal, som skiftede adresse, var samlingspunkt for byens unge med hang til selvorganiseret idræt i form af skate, roller, BMX og Scoot. Det man i dag kalder gadeidræt.

Gadeidrætten blev populær og Esbjerg ville gerne være street. Så de indgik et samarbejde med GAME, TrygFonde og RealDania Fonden og fik sat gang i renovering af byens gamle remise, så der kunne skabes et gadeidrætsmekka. Renoverings og etableringsprojektet beløb sig på over 20 mio. kr., hvoraf Esbjerg Kommune donerede omkring 14 mio. kr.

Frem mod etableringen skulle der laves et forløb, der bl.a. skulle have fokus på at inddrage lokale gadeidrætsudøvere og foreninger, for lokal forankring og medejerskab blandt brugerne er en væsentlig forudsætning for konceptets succes, som man kan læse i en pressemeddelse fra RealDania Fonden i 2013

GAME fik derfor sat et hipt, multikulturelt team, der bl.a. inkluderede ægte DJ, en rapper og nogle friske stenbropiger på en bus til Esbjerg. Teamet lavede en workshop, hvor husets kommende bruger kunne lave beat-poesi om deres ønsker til stedet og de kunne bygge deres drømmeareal i Lego-klodser, så arkitekterne præcis vidste, hvad scenen i byen ønskede sig.

GAME lavede en hurtig opgørelse over, hvilke gadeidrætter, der var repræsenteret ved workshoppen og hvor godt de var repræsenteret. Som man kan se af nedenstående fordeling, så var der stort set kun skatere (forstået som skate, scoot og roller) og malere, der havde en eksisterende kultur i byen. 

 

RealDania Fonden havde stillet krav om lokal forankring og Esbjerg Kommune, havde skrevet i samarbejdsaftalen, der blev indgået med GAME, at GAME skulle afstemme med det lokale gademiljø, hvilke aktiviteter huset skulle rumme. Derfor kunne GAME ikke bare lave basketspillerbaner, som ellers er der, hvor de fleste af organisationens ansatte har deres baggrund. Skaternes repræsentation medførte at Nordea Fonden måtte inddrages og der blev spyttet nogle millioner i til en udendørs men overdækket bowl. 

Nu åbnede GAME StreetMekka Esbjerg for fulde gardiner. Et nyrenoveret gadeidrætsmekka centralt i Esbjerg. Et hus, der ejes og vedligeholdes af Esbjerg Kommune, men stilles gratis til rådighed til GAME, der drifter huset, og som følges af et årligt driftstilskud på 1,5 mio. kr. de første ti år, hvor der er indgået samarbejdsaftale mellem GAME og Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune var så klar på gadeidræt, at der var investeret omkring 30 mio. kr. i alt over en ti årig periode.

GAME var landet i Esbjerg og fik etableret sig med to fuldtidsansatte, en håndfuld unge timeansatte og med en stor strategisk organisation med indbygget gadeidrætsfond i KBH i baghånden. Nu var Esbjerg for alvor blevet en storby, som en af byens folkevalgte stolt sagde ved åbningstalen af huset.

Og huset var flot og blev nomineret til flere arkitektpriser. Lokalpolitikkerne var glade.

Heldigvis havde Beaver Concrete ikke skelet meget til digtene og Legomodellerne fra workshoppen, da de byggede for den del af budgettet, der nu endte med at blive afsat til skate. Så skaterne endte med at få et fint areal og var glade.

Huset var en kæmpesucces, da det åbnede. Byens unge væltede ind. Der var ikke så meget gadeaktivtet i baskethallen, men der var mange unge, der hang ud. Lidt ligesom på Wonder, hvor der ofte er mange der hænger, men ikke så mange der skater…bare med basket.

Men nyhedsværdien falder jo og det samme gjorde brugertallet. GAME notere i deres årsberetning et år efter åbningen, at brugerantallet nu har fundet et naturligt leje på 122 brugere om dagen, hvilket svarer til ca 45.000 om året fordelt på bookninger fra skoler mv. og almindelige brugere. Det viste sig desværre ikke at holde helt stik, for året efter, var det faldet til ca. 35.000 brugere, hvoraf halvdelen var via skoler mv. GAME kunne ligeledes oplyse, at der er omkring 3.000 aktive medlemmer, der havde benyttet huset i 2017, og at den største brugergruppe var skatere, der stod for ca. Halvdelen af alle besøg. Det vil sige, at et medlem i gennemsnit havde besøgt huset knap seks gange på et år. 

GAME vil ikke ud med de udspecificerede besøgstal, da de anvendes til interne analyser. Så det følgende er ren spekulation. Men da det er svært at holde et skatekarriere kørende med under en sesh om ugen og vi ved, at de unge skatere (inkl scoot) skater nærmest dagligt, så må der være en hel del aktive medlemmer, som kun har besøgt huset en gang i 2017. Det er svært at gisne på, hvordan det hænger sammen. Men en mulighed kunne være at der stort set hver lørdag afholdes børnefødselsdag, hvor der opkræves et halvt indmeldelsesgebyr for alle deltagere, der ikke i forvejen er medlemmer af huset.

Fedt, hvis man er GAME og gerne vil booste sit brugertal. Fedt, hvis man har et barn, der skal holde fødselsdagsfest. Nederen, hvis man gerne vil skate.

 

Inddragelse af brugerne er en væsentlig forudsætning for konceptets succes. Derfor stod der i driftsaftalen, der var lavet mellem GAME og Esbjerg Kommune, at der skulle etableres brugerråd, som mindst afholdte kvartalsvise møder, og som skulle sikre brugerinvolvering.

Det råd og involvering af de brugerforeninger, der skulle skabe aktiviteterne i huset blev aldrig etableret, fordi….ja det gjorde de bare ikke, vel. I stedet blev der to år efter åbningen vedtaget en ændring i samarbejdsaftalen grundet ”erfaringer fra StreetMekka Esbjerg og KBH”, der havde vist at det var bedre med sådan en ad hoc dialog med brugerne og så et par årlige møder, hvor folk ligesom kan sige, hvad de synes, og så kan GAME sortere lidt i det og tage det med videre, som de synes er relevant. Ja det vil så sige, at der på de tre år huset har været åbent er blevet holdt to af disse møder. Det har ikke været muligt få en oversigt fra GAME over de forslag, der er indkommet på de to møder eller få informationer om, hvilke forslag de arbejder videre med.

I forhold til den løbende dialog, så giver det god mening. Men hvis man går i skole eller på arbejde, så er det ikke muligt, at møde den lokale ledelse, da denne er der et par timer om formiddagen. Arrangerer man møder, for at få indflydelse mødes man med forklaringer på hvorfor ting ikke er så nemt med gadeidræt i Esbjerg.

Gadeidrætten er traditionelt selvorganiseret. Derfor er huset også forsynet med en sluse, der gør, at registrerede medlemmer kan låse sig ind og dyrke deres aktivitet, når det passer. Ja, eller den sluse er aldrig blevet brugt efter hensigten, så man må gå hjem, når stedet lukker kl. 21. Og nej, det er ikke muligt at få en nøgle, så den lokale forening fx kunne holde skatehallen. Det kan godt være, at det kan lade sig gøre på biblioteker, hvor man låser sig ind med sit sygesikringskort. Men på bibliotekerne er der kun bøger, spil, computere og den slags, mens der her er gadeidrætsfaciliteter i stål og beton for millioner.

Det der med ikke rigtigt at rykke på ting, er egentligt meget kendetegnende for GAME i Esbjerg. Det tog fx flere ugers dialog at få afklaret om skaterne selv skulle lakeret blocks eller om det var en del af GAMEs opgaveportefølje, det tog op mod et år at få sat skraldespande op ved bowlen, så hang arounds havde et sted til deres chipsposer og pizzabakker (efter et år blev der sat nogle plastik vasketøjskurve ud, som holdte en halv weekend), det tog to et halv år at få gjort noget ved den vandindtrængen gennem taget, der var på streeten, til trods for at vandet gjorde gulvet spejlglat og et kid faldt og brækkede armen. Nu er streeten lukket grundet skimmelsvamp i…ja taget. Vandindtrængning er åbenbart ikke godt for en bygning. Hvem kunne have vidst det.

For lige at følge skimmelsvampssagen til dørs, så har Esbjerg Skateforening været i dialog for, at få lov til at skate i baskethallen, da den jo alligevel ofte er tom. Det er lykkedes. Heldigivs har den lokale shop, Collabo, tidligere søgt midler fra Gadeidræt til et par små obstacles og foreningen har Thors Hammer, som har svejset et par flatbars, så der var lidt at skate på. GAME har ikke mulighed for at byde ind med midler eller resurser til nye obstacles, da 1,5 mio. kr. ikke rækker langt i dagens Danmark.

Men kan man så ikke bare skate bowl. Jo, når der er vejr til det. For i de fugtige vintermåneder er bowlen drivvåd selvom den er under halvtag. Og regner det mens der er en lille vind fra vest…hvilket det ofte er på vestkysten, så blæser regnvandet ind i den ene bowl…ellers så drypper det bare ind de steder, hvor taget er utæt. GAME har ikke lige fået rykket på de huller i taget eller på at få sat noget afdækning op. Trods flere henvendelse fra de lokale skatere...og nu er den første lampe også røget. Suk.

Skateboarding er traditionel foreningsbaseret så snart der kommer en facilitet ind i spillet. Men ellers er vi ofte lidt uorganiserede og vil bare skate. Skateboarding er et frirum, hvor vi slipper for alle de regler, der eller styrer os. Derfor kunne det være en fordel med en stærk organisation som GAME, der kunne tale gadeidrættens sag i kommunale henseender. Men klager fra et par naboer, der bor lige på den anden side af jernbanen fra StreetMekka i det centrale Esbjerg, som har klaget over støjen fra skaterne, har medført at GAME har besluttet, at der ikke må skates efter 22 udendørs og der må ikke spilles musik. Der må naturligvis heller ikke ryges eller drikkes alkoholiske drikke på området.

Det er så street, som Fie Laursen i en Thrasher t-shirt.

Som en næsten naturlig følge af etableringen af en kommunal og fuldt finansieret skatepark, måtte den foreningsdrevne hal, der skulle skaffe penge til husleje og ramper og som udelukkende blev drevet af frivillige, dø. 

StreetMekka er derfor Esbjergs eneste reelle skateboardfacilitet.

En amputeret hal med obstacles som brugerne selv har måtte skaffe, da den dyre del er fuld af svamp og bowlen ofte våd.

En facilitet, hvor brugerne er sat uden for døren i beslutningsprocesser.

En facilitet, der i højere grad tilgodeser børns leg og politiske henseender end gadekulturens udfoldelse. En facilitet med flere ordensregler og restriktioner end en ungdomsskole.

En facilitet, der står i skarp kontrast til den foreningsbårne hal, hvor skaterne satte rammen og havde indflydelse.

Resultatet efter tre år med GAME i Esbjerg er klart.

Esbjerg har fået en bedre skatefacilitet, (når det er vejr til og bygningen ikke er lukket ned grundet skimmelsvamp) men et mere amputeret og fragmenteret skatemiljø, der står uden for indflydelse på byens skatefacilitet.

Tillykke med fødselsdagen.