Skateboardpolitisk start på 2020

Der er i årets første måneder sket et par ting på det skateboardpolitiske område. Skateboard.dk kommenterer

 

Årsmøde i skateboardkomiteen I starten af måneden afholdte Skateboard komiteen sit obligatoriske årsmøde, hvor medlemsforeninger kunne få et indblik i, hvad komiteen rent faktisk roder med. Tilhørerne fik en fin gennemgang af regnskab og aktiviteter.

 

Et af punkterne på dagsorden var diskussion af forslaget til nye vedtægter for Rullesport Danmark (RD). Komiteens formand bad RDs formand som var til stede på mødet gå uden for døren, så skaterne i fortrolighed kunne diskutere oplægget til vedtægtsændringerne. Det nægtede RDs formand. Det…ja. Nå men komiteens formand så sig nødsaget til at fortsætte mødet og anbefalede så alle skateforeningerne at stemme imod forslaget, da han vurderede, at det ville give komiteen mindre autonomi. Er du ikke helt skarp på oplægget til de nye vedtægter og deres betydning, så check lige artiklen på skateboard.dk – her

 

SkateSportsforeningen (foreningen formerly known as Dansk SkateSport) havde fremsat et forslag om at komiteen skulle arbejde for skateboardkulturen som det primære. Med andre ord stille sig selv spørgsmålet, hvordan kan denne beslutning, aktivitet mv. understøtte skateboardkulturen. Forslaget blev enstemmigt vedtaget og viste sig så at ligge i fin forlængelse af et visionspapir, som komiteen efterfølgende præsenterede. Komiteen har således fået en ramme for deres virke fremadrettet.

 

Afslutningsvis blev der valgt en række nye medlemmer til komiteen herunder en ny formand, Carlos Strange.

 

Årsmødet afslørede også at en række skateforeninger var ved at melde sig ind i RD. Det er dog uvist af hvilken grund.

 

Foruden årsmøde ikomiteen har der været afholdt Ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Rullesport Danmark. RDs bestyrelse havde indkaldt til det ekstraordinære møde med henblik på, at få de foreslåede vedtægter sendt til afstemning.

I alt havde 19 stemmeberettigede klubber, herunder 6 skateboardklubber, fundet det relevant at deltage. Forslaget blev stem igennem. 13 stemte for og 6 imod…..ja det er korrekt. Samtlige skateklubber stemte imod forslaget.

Der skulle to tredjedele af stemmerne for at få vedtaget forslaget, så det blev billedligtalt afgjort af en vestsjællandsk kunstrulleskøjteforening.

 

Afstemningen fremstår som et klart eksempel på, hvordan RD med demokratisk legitimitet rammesætter skateboarding i Danmark. Hvem var det egentligt der besluttede at vi skulle være en del af RD og underlægge os deres præmisser?

Det bliver interessant at se, hvem der efter RDs ordinære årsmøde i april, der skal varetage skateboardingens interesser i RD. Bliver det mon en skater?

Yderligt har vi en komite, der skal arbejde for skateboardkulturen. Hvilke muligheder får de for det i den ramme som RD mod skaternes vilje har besluttet for skaterne?

 

Skateboard.dk har købt popcorn og følger situationen