Politisk forslag, nu for skatere

 

Hvad siger du til anlæggelse af en skaterute gennem København, og hvad siger Romer mon til det?

Ifølge en mail korrespondance vi er kommet i besiddelse af skulle politikerne Simon Strange, Bjarne Fey, Pia Allerslev og Jens Kjær Christensen have anmodet om, at følgende medlemsforslag optages på dagsordenen for Kultur- og Fritidsudvalgets møde torsdag d. 5 nov. 2009.

1. at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter mulighederne for et samarbejde med Teknik og Miljøudvalget om, at der etableres en skaterute i København, der forbinder byens skatespots ved hjælp af et dertil tilpasset byrumsdesign på udvalgte steder i.

 

Forslaget er initieret af Simon Strange på baggrund af en lang dialog med centrale folk i skatemiljøet i København, bla. : Søren "Sømand" Enevoldsen, William "Skatepark" Frederiksen, Nikolai "Streetmachine" Paaby og Teit, hvoraf førstnævnte har udarbejdet konkret forslag som er fremsendt til KFU og forvaltningen, og på hvilken baggrund forslaget er vedtaget. Forvaltningen forventes nu at arbejde videre med dette i samarbejde med miljøet - og i første fase - inden for rammen af 250.000 kr. som en start.

Det oplæg Søren Enevoldsen har lavet på projektet kan nu gå ind i næste fase og blive konkretiseret og realiseret, det bliver spændende at følge med i hvor der kommer nye rails op og om det bliver muligt at lave kalvebodbrygge skatebart igen, det ville være fedt.  

pdf med hele forslaget (link) 

Da kommunal valget nærmer sig er her en gylden mulighed for at starte en diskussion med nogle af sidens trofaste brugere. Så derfor giver jeg her bolden op.

For ikke at være for ensidig på landsdel og politisk er her flere der lefler for skaterne.

Hvor er det promenade bånd man kan skate på? Hørsholm (link) 

Bybækkeren med Skate & Petanque - Farum (link) 

SF vil støtte de lidt mere specielle idrætsgrene så som skateboard og rulleskøjtepark - Høje Taastrup (link)  

Stem gitte Silkeborg (link), hun vil lave en gammel bygning til skatepark

Jeg er blevet pålagt at svare på og skrive følgende 3 ting.  

1/ Nej, jeg har ikke modtaget noget for at skrive denne artikel.

2/ Hvor figurerer Skateboard.dk's skatehal på skateruten?

3/ Hvornår stiller Kring op med MEGA Listen, sæt X for flere MEGA ramper i dit nærmiljø.