X-Hall's fremtid

Længe har rygterne verseret om X-hall's fremtid, på facebook findes der sågar en gruppe for bevarelsen af X-Hall. Uanset hvor sympatisk den gruppe nu kan være(på trods af at være startet af en ruller), så er der ingen grund til panik. Der er ingen planer om at X-Hall skal lukke. Det er derimod helt sikkert at den skal flytte; 6 vejbaner.
Image
X-Hall som vi kender den idag...
Tekst: Dan "Nej, jeg har ikke nøgler til X-Hall" Abrahamsson
Billeder: Kasper Strange

Image
Balder gappet bumpet, bimse dropper ind. Halloween Bash


Kommunen har i sin uugrundelige visdom besluttet sig for at der skal placeres en genbrugsplads i "parken" som idag fungerer som adgangsvej til X-Hall. I den forbindelse vil man så bruge X-Hall's nuværende placering som frakørsel fra genbrugspladsen, for at undgå kaos i et af københavns mest trafikerede lyskryds.

Image
Kenn fs 50 transfer, Halloween Bash


X-Hall som vi kender det idag, vil altså blive revet ned. Men fortvivl ikke, for planerne er at der som erstartning bliver bygget et helt nyt bowlareal op fra bunden på den anden side af Aagade, i det andet tomme tunnelrør. I første omgang kan det virke som en dårlig byttehandel da røret kun er ca. halvt så stort som det nuværende, men omvendt vil der være plads til et areal af ca. samme størrelse og det vil være en mulighed for at designe et nyt areal der ikke har alle de samme fejl og mangler som det nuværende lider under.