Den Nationale Platform for Gadeidræt vil på finansloven

Hvis man følger lidt med i den politiske debat, så er det tydeligt, at Den Nationale Platform for Gadeidræt, vil have fingre i en del af udlodningsmidlerne. Skateboard.dk har taget en snak med Rasmus fra Gadeidræt for at høre, hvad det går ud på.

 

 

Skateboard.dk:

I den seneste tid har man kunne læse en del opslag om, at Gadeidræt skal med I udlodningsmidlerne. Kan I ikke lige forklare, hvad det går ud på?

 

GI:
Helt sikkert!
Udlodningsmidlerne er overskuddet fra Danske Spil A/S og Klasselotteriet A/S. Overskuddet herfra gives videre til en masse forskellige almennyttige formål i Danmark. Årligt uddeles der 1.5 mia. kr. og midlerne fordeles på baggrund af udlodningsloven, som folketinget beslutter. De største modtagere af udlodningsloven er DGI og DIF, der repræsenterer idrætten, som tilsammen får knap 600 mio. kr. Størstedelen af midlerne er derfor øremærket til understøttelsen af de danske foreninger og særligt de danske idrætsforeninger, men de gives også til andre projekter og organisationer - såsom Lokale og Anlægsfonden, DUF, Idrættens Analyseinstitut, Dansk Trav og Galopunion osv. Hvis man vil se hvordan midlerne blev fordelt i 2019, så kan man kigge her

 

Skateboard.dk

Fint, så er der styr på midlerne. Men hvad er det jeres indsats går ud på, og hvad er baggrunden for det?

 

GI:
Vores indsats er jo at understøtte, udbrede og udvikle gadeidrætten i Danmark. Her tror vi på, at gadeidrættens aktører og udøvere selv har ideerne til hvordan de vil skabe og udvikle deres idræt og derfor skal de også have mulighed for at søge om økonomisk støtte og rådgivning til sine ideer.
Baggrunden for Den Nationale Platform for Gadeidræt er at gadeidrætten traditionelt set har været selvorganiserede fællesskaber, der er ”faldet imellem stolene” rent økonomisk, når det handler om at opnå økonomisk støtte og kommunal opbakning til deres ideer ift. at udvikle deres sport. Ved os har man mulighed for at søge om støtte lige gyldigt hvordan du er organiseret. Du kan være enkeltperson, en forening eller den lokale skateshop der ønsker at udbrede kendskabet til skateboarding lokalt. Når vi bevilliger støtte fokuserer vi slet ikke på organiseringen, men i stedet på ideen og mulighederne for at engagere flere. Samtidig rådgiver og vejleder vi de aktører der har behov for ekstra støtte og forsøger at hjælpe kommuner ift. at forstå, hvordan de kan bruge gadeidræt i deres kommune til at skabe fællesskaber.

 

Skateboard.dk:

Men hvorfor er det, at I skal på udlodningsloven nu og vil I fortsætte som de sidste seks år eller er der andet på tapetet?

 

GI:
Vi har kæmpet for at få gadeidrætten repræsenteret på udlodningsloven siden 2014, så det er ikke en ny historie. Med det arbejde vi sammen med gadens initiativtagere og aktører har leveret de seneste 6 år, har vi skabt en stærkere platform, der har større politisk interesse nu, end der tidligere har været.
Derfor vil vi også fortsætte den samme indsats. Den skal bare finansieres fast i stedet for igennem projektstøtte fra Nordea-fonden.

 

Skateboard.dk:

Det giver god mening med en fast støtte til gadeidrætten…og især skateboarding, naturligvis.

I er jo en del af ”gadeidrætsorganisationen” GAME, der har til formål at social change through youth-led street sports and culture. Altså bruge fx skateboarding som et værktøj til at skabe sociale forandring. Det stemmer jo ikke helt overens med jeres (Gadeidræt red.) formål om at understøtte, udbrede og udvikle gadeidrætten. Der er jo forskel på om skateboarding er målet eller midlet. Hvordan hænger denne samlede organisering sammen med jeres arbejde for at få faste midler – er det socialt arbejde eller udvikling af gadeidrætten, der er det primære formål?

 

GI:

Det er fuldstændig korrekt, at vi er en del af GAME, som ofte bruger gadeidræt som middel til at skabe social forandring. Det arbejde vi igennem de seneste 6 år har lavet i Den Nationale Platform for Gadeidræt, der har gadeidræt været målet og det vil det fortsætte med at være. 

Gadeidrætten har dog også vist sig at have nogle egenskaber, værdier og kultur der tiltrækker børn og unge i udsatte positioner, hvilket bl.a. Idrættens Analyseinstitut har beskrevet. Flere ansøgere udbreder også gadeidrætten til udsatte områder for at engagere de børn og unge i de områder. Derfor vil der naturligvis også være overlap, men for Den Nationale Platform for Gadeidræt er gadeidræt målet.

 

Skateboard.dk:

Så er det målet, at det er GAME, der arbejder for social mobilitet, eller Platformen, der arbejder for gadeidræt, som I ønsker skal have snablen i midlerne fra udlodningsloven?

 

GI:
Snablen i udlodningsloven er sgu en stærk vending – den må jeg lige huske!
Målet er at gadeidrætten skal på udlodningsloven. I det oplæg, som vi har indsendt til Kulturministeriet, har vi lagt stort fokus på, at der skal være en model i idrætsdanmark, der understøtter gadeidrætten og de fællesskaber, der ikke passer ind i den klassiske foreningsstruktur – altså en fortsættelse af Platformens virke. Men vi mener nu også vi har en forpligtigelse i at få gadeidrætten udbredt til områder, hvor den kan gøre en forskel. Hvilket den bl.a. kan for børn og unge der bor i udsatte boligområder.

 

Skateboard.dk:

Fra en skaters perspektiv giver det nok mest mening at i arbejder for gadeidrætten, nærmere bestem skating, og så dropper det sociale aspekt. Tror ikke der er så mange af os, der skater for at undgå at komme ud i noget skidt…måske nærmere omvendt. Men fair nok det er jeres valg.

Vi ved, at der er en ny på trapperne, men indtil den frigives må vi læne os op af den analyse, som Idrættens Analyseinstitut (IDAN) gennemførte i 2017 af de projekter, som I i Platformen støttede i sidste periode (2014-2017). I den analyse var skateboarding den aktivitet, der fik støtte til flest projekter. Skateboarding følges af løbehjul og rulleskøjter (Se fig. 5 fra rapporten).

 

Idrætterne i top tre er jo alle repræsenteret i Rullesport Danmark (RD) i DIF. Vi får dermed allerede del i udlovningsmillionerne – Er det ikke godt nok?

I forlængelse heraf så viser samme analyse fra IDAN at det oftest er foreninger, der har opnået støtte fra Platformen (Se figur 7 fra analysen). DIF og RD er jo netop repræsentant for foreningslivet. Så giver det ikke mening at få institutionaliseret gadeidrætterne i DIF?

 

 

 

GI:

Skateboarding, Scoot og rulleskøjter er helt korrekt en del af RD og det syntes vi også de skal blive ved med. En del af udbredelsen af gadeidræt er også at organisere sig, og de fællesskaber, der ønsker at organisere sig som en forening, skal selvfølgelig også gøre det og evt. blive en del af DIF og DGI. Udfordringen er blot at ikke alle gadeidrætsaktører organiserer sig som en forening og falder derfor ”imellem stolene” rent økonomisk. Dette har Maja Pilgaard bl.a. tidligere beskrevet i rapporten ”Udbydere af gadeidræt” fra 2017. Derfor er dog også behov for en indsats, der kan understøtte de initiativer, der kører langs foreningsidrætten.

Der er flere årsager til, at det oftest er foreninger, der har modtaget støtte. Det skyldes bl.a. at vi 1) opfordrer lokale aktører til at samarbejde med foreninger, 2) mange foreninger ønsker at skabe selvorganiserede muligheder i deres virke og 3) nogle gadeidrætsinitiativer vælger at organisere sig som en forening.
Udfordringen kan dog blive, at mange foreninger i gadeidrætsbilledet ikke tæller medlemmer (eller kan have svært ved det) på samme måde som de klassiske foreningsidrætter. Derfor kan det svært for dem at bevise deres legitimitet lokalt og opnå økonomisk opbakning til deres aktiviteter og ideer. Her kan vi tilbyde noget til gadeidrættens udøvere og aktører mens DIF og DGI kan tilbyde noget andet.

 

Skateboard.dk:

Nu nævnte du noget med gadeidrættens kultur og værdier tidligere. Nogle kritiske skatere har udskældt Rullesport Danmark for, at de med deres sportslige afsæt mangler forståelse for skateboardingens kultur og værdier. Kunne man ikke risikere samme kritik af GAME og Platformen? Jeg mener, det er jo ikke fordi I har mange skatere i organisationen…det er vel kun ham den forkølede halinspektør i det vestjyske, der kan carve. Resten er jo stort set boldspillere.

 

GI:

Haha. Jeg tænker næppe den kære Robert vil være glad for at blive kaldt den forkølede halinspektør ;)
Jeg kan se din tanke, men jeg ville virkelig også undre mig meget, hvis det skete. Vi støtter gadeidrættens initiativer fra bunden og lader de lokale aktører definere, hvad de selv har behov for. Vi bruger enormt meget tid og ressourcer ift. at understøtte deres behov og kultur i stedet for at definere, hvad vi mener de skal gøre og hvor gadeidrætten skal rykkes hen. En vigtig ting at huske er, at vi jo ikke kun støtter skateboarding, men hele gadeidrætten og dens kultur. Derfor er vi også særligt opmærksomme på at vores bevillingsudvalg skal have en forståelse for gadeidrættens kultur og behov, så vi støtter de projekter og idrætter der har behov for støtten og rådgivning.

 

Skateboard.dk

Uanset om man kan lide organiseringen af skateboard i Rullesport Danmark og DIF, så må man anerkende den demokratiske opbygning af forbundene og sportskomiteerne. Man har som skater mulighed for at involvere sig, blive stemt ind, hvis man kan få opbakning, og så i et omfang få indflydelse. Som det ser ud nu, så er GAME og Gadeidræt jo nærmest hermetisk lukkede siloer, hvor kun ledelsen og de ansatte har mulighed for direkte indflydelse. Så hvordan tænker du, at skaterne og andre gadeidrætsudøvere kan få indflydelse på jeres organisation, hvis nu I skulle lykkes med at komme på udlovningsloven?

 

GI:
GAME og Gadeidræt er ikke hermetisk lukkede siloer. Vi har en frivillig drevet bestyrelse og et repræsentantskab, som udvælges af vores frivillige i playmakerzonerne og Streetmekkaerne. Bestyrelsen definerer herefter hvilken retning GAME som organisation skal gå. Nu bliver det lidt detaljeret, men I får lige en uddybning. Medlemmerne i repræsentantskabet er stemt ind af de frivillige playmakers i zonerne og de frivillige i vores GAME Streetmekkaer. Bestyrelsen kan indstille 4 medlemmer, som de ønsker skal blive siddende i bestyrelsen. Resten af medlemmerne afgøres af repræsentantskabet og deres stemmer. Det gøres de på den årlige generalforsamling. VI er dermed en demokratisk opbygget organisation og du kan også blive stemt ind.

Hvis missionen lykkedes ser jeg gerne, at vi i Gadeidræt går tilbage til at afholde stormøder, som der tidligere blev afholdt. Til de stormøder skal gadens aktører være med til at definere retningen for gadeidrætten. Her behøver du ikke være organiseret, være medlem eller lign., men møder du op har du en mening som kan have indflydelse på udviklingen af Gadeidræt.
Derudover vil jeg også sige, at vi med vores metode lader aktørerne selv definerer hvad de ønsker med deres gadeidræt og dermed udvikle den nedefra i stedet for at en ledelse eller bestyrelse skal definere det hele. Et eksempel på dette er bl.a. at vi i 2020 gav økonomisk støtte og rådgivning til et projekt der omhandlede at lave en fælles organisering for kvinder og kønsminoriteter indenfor skateboarding. Den samme mulighed for støtte og rådgivning til lign. projekter vil også eksistere fremadrettet.

 

Skateboard.dk

Aight vi lader det være udgangsbønnen.

Held og lykke med projektet og tak fordi I stillede op til en snak.