Reclaim Parken - efter mødet

Kelså spidsede pennen efter brugermødet om fælledparkens skateboardstadion

Billeder fra konkurrencen inden mødet og tekst af Kelså.

 

Som bruger af skateparken er det forstemmende at se, hvor lidt af stedets potentiale kommer til udfoldelse. Dette skyldes primært den enorme trængsel, stedets popularitet medfører, sekundært at en stor del af brugerne ikke besidder den nødvendige erfaring der kræves for at kunne færdes i en skatepark.

 

Trængslen har medført gnidninger mellem forskellige grupperinger i Fælledparken. Personligt har jeg oplevet at se skatere komme langvejs fra (Sverige), kun for at finde skateparken totalt overbefolket med både løbehjulsbrugere og forældre med barnevogne og cykler parkeret inde på selve skate-arealet . De 5-6 svenske skatere jeg studerede, fik igen og igen forstyrret deres løb i Parkens "Snakerun" pga. især unge løbehjulsbrugere der helt uden at se sig for kørte rundt i bunden af banen til fare for sig selv og andre. Efter ca. en halv time, hvor det 5-6 gange kunne være gået grueligt galt, fordi skaterne igen og igen måtte slingre udenom eller ligefrem hoppe af deres boards, gav de svenske skatere op og tog hjem. Dette er kun ét af mange eksempler på hvordan løbehjulsbrugerne, fordi deres tilstedeværelse ikke er indregnet i udformningen af skateparken, reelt forhindrer de intenderede brugere i at benytte arealet.

 

Løbehjulsbrugerne har en voksen talsmand, der bor i området. Han er tils. far til en af løbehjulsbrugerne. Ikke alene benytter han sig af en intimiderende adfærd overfor skatere, som løber tør for tålmodighed efter måske 10 gange at blive tvunget til at afbryde en manøvre på en af parkens "features", og til sidst irettesætter andre brugere, han har også været i den lokale avis, hvor han påstår at "skaterne" (især de ældre) opfører sig "fascistisk" over de yngre løbehjulsbrugere. Han etablerer dermed debatten på sine egne præmisser og med sin flok, løbehjulsbrugerne, som ofre i en konflikt der i virkeligheden drejer sig om noget helt andet, nemlig det at de mennesker som igennem årenes løb har svedt, blødt og grædt for skateboardscenen pludselig skal dele "turf" med med andre. Andre, som ikke kan påberåbe sig det samme tilhørsforhold til stedet som skaterne, ligemeget hvor skingert de påberåber sig at at have "skatet i 80’erne" eller "bor 300 meter fra Parken".

 

Da Rune Glifberg for kort tid siden afholdt den pan-europæiske skateboard-konkurrence "Wild in the Parks over to week-ends, skete der noget som ikke blev nævnt på mødet i går. Jeg genfortæller på baggrund af udsagn fra folk tæt på arrangementet for at illustrere dels distancen mellem skatere og løbehjulsbrugerne, dels for at belyse hvor hul en klang, klagerne fra Lars Bjarke (løbehjulsbrugernes selvudnævnte talsmand, herefter omtalt som LB) har;

 

Da den første afdeling af Wild in the Parks skulle afholdes lørdag 17/9 ankom LB med en gruppe løbehjulsbrugere. Da en medhjælper informerede ham om, at de pga. arrangementet ikke kunne komme til at køre, påstod han at arrangementet ikke var annonceret. Dette på trods af, at der siden ca. 1/9 havde hængt plakater både i Fælledparken og i skateshops i hele Danmark. Konkurrencen blev selvf. også promoveret på Internet. Arrangørerne tilbød løbehjulsbrugerne at benytte en del af Parken, som ikke indgik i konkurrencen, men dette tilbud blev afvist.

 

Konkurrencen den 17/9 var den danske afd. af Wild in the Parks, som er en konkurrenceserie, der afholdes i forskellige skateparks i hele Europa. Den 24/9 skulle så finalen i denne serie afholdes, også i Fælledparken, men inden da måtte Rune Glifberg (arrangør) forholde sig til at LB - (antageligt som en reaktion på episoden d. 17) havde anmeldt et privat arrangement, som han ville afholde samme dag. Tilsyneladende havde LB fået lovning på tilladelse til arr., uanset det at Wild in the Parks allerede havde booket Parken og opnået tilladelse.

 

Det er problematisk at en enkeltperson uden formel autoritet gør sig til talsmand for en gruppe. Det bliver endnu mere problematisk, når denne talsmand er en karakter, som ikke holder sig tilbage mht. til at intimidere og true personer der ikke danser efter hans fløjte. Det skal i den forbindelse nævnes, at der findes flere i skate-miljøet, der helt enkelt ikke tør at komme i Fælledparken pga. trusler fremsat af LB.

 

Problemerne i Fælledparken skyldes ikke kun trængsel, selv om det i sig selv er den mest konkrete og sikkerhedsmæssige udfordring for de ansvarshavende og brugerne. De skyldes også, at en enkelt person opportunistisk har indsat sig selv som autoritet i et miljø hvor de færreste har reel brug for ham.

 

KK Park og Natur må og skal anerkende den enorme skævhed der findes i repræsentationen af brugere i debatten; På http://www.onlineunderskrift.dk/underskriftsindsamling/2856-Forbud-mod-brug-af-Loebehjul-i-faelledparkens-skatepark/ er der i øjeblikket 1031 underskrifter imod løbehjul i Parken. En underskriftindsamling med modsat fortegn på http://onlineunderskrift.dk/underskriftsindsamling/2834-Faelledparken-Skate-Park-for-alle-slags-skatere/ har til sammenligning kun 353 underskrivere. Det samme kan siges om fremmødet på Islands Brygge i går, som for mig at se lignede 90-10 i skaternes favør.

 

Der blev igen og igen efterspurgt "konkrete forslag" på mødet i går, og der kom flere, såsom skiltning, "kørekort" og aldersbegrænsning mm. Derimod forholdt man sig ikke til den realitet, skatere oplever. I modsætning til skateparkens andre brugere (BMX, rulleskøjter og løbehjul) kan de ikke køre hvor de vil. Færdselslovens paragraf 6, stk. 3 forbyder kørsel med skateboards på offentlig vej. Derfor skal skateparken meget gerne være "deres" - om ikke andet så fordi de dér i det mindste ikke bryder loven. Skaterne fortjener også anerkendelse for det arbejde de har udført i de efterhånden mange år der har været skatepark i Fælledparken. Det er ikke konstruktivt af KK så klart at tilkendegive dels sin maglende sanktionsmuligheder, dels sin mangel på indlevelse i de gruppedynamiske aspekter i sagen ved at væve historier om natklubber og motorveje som analogier for en skatepark.

 

Der er kun én løsning på problemerne i Fælledparken: Forbyd løbehjul. Og Lars Bjarke.

Dan - no comply

 

Fs feeble

 

Fs tailslide

 

Dannie C - halfcap nosegrind to fakie

Kaos kids