Balder og Rasmus Sand i USA

Balder Lehmann og Rasmus Sand har været i USA, og har Bla. Skatede Arto's bowl.