Kontakt os via Facebook hvis nødvendigt
Anden information:

Skateboard.dk drives af foreningen skateboard.dk

Skateboard.dk udbyder organiserede skateboard sessions, events og fællesskaber for skateboardere 40 år og ældre.

 

HighW all

 

Ansvarsfraskrivelse skateboard.dk’ hjemmeside

Denne hjemmeside stilles til rådighed af skateboard.dk med det ene formål at oplyse om og udbrede skateboarding. 

Ingen tilkendegivelser eller garantier

Oplysningerne på denne hjemmeside er alene til generel information. Brug af og tiltro til oplysningerne på vores hjemmeside fra de besøgendes side er helt og aldeles på egen risiko. Oplysningerne er tilvejebragt af skateboard.dk's nuværende og tidligere redaktører eller samarbejdspartnere, og alt imens vi bestræber os på at holde oplysningerne er korrekte, giver vi ingen tilkendegivelser eller garantier af nogen art, udtrykkelige eller stiltiende, vedrørende fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden i forbindelse med hjemmesiden eller det til hjemmesiden anvendte software, oplysninger, produkter, serviceydelser eller tilhørende grafik, der er indeholdt på hjemmesiden, til noget som helst formål.

Skateboard.dk forbeholder sig uden ansvar ret til, til enhver tid, at afbryde og/eller lukke hjemmesiden uden forudgående varsel.

Ansvarsbegrænsninger

Skateboard.dk er ikke ansvarlig overfor besøgende (hverken i henhold til erstatningsret eller andet) i forhold til indholdet af, brugen af, eller på anden måde i forbindelse med denne hjemmeside, og Skateboard.dk har intet ansvar for direkte eller indirekte skader, følgeskader, skader som følge af hændelige tab eller driftstab, tab af indtægter, indkomst, fortjeneste eller forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill, eller tab eller beskadigelse af informationer eller data som følge af brug af ​​vores hjemmeside og dens indhold.

Ophavsret

Materiale, billeder, video og illustrationer, der vises på vores hjemmeside, må kun downloades til ikke-kommercielle formål. Du må udelukkende se, vise, kopiere, downloade og udskrive materialer til egen personlige, ikke-kommercielle brug, og altid i overensstemmelse med samtlige regler vedrørende ophavsret og varemærker samt øvrige regler vedrørende ejendomsret.

Det er forbudt at kopiere, gengive, genudgive, uploade, sende, overføre eller på nogen måde distribuere indholdet af denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video til offentligt og/eller kommercielt brug uden forudgående skriftlig tilladelse fra Skateboard.dk